Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ba Đồn lần thứ XXV.

Thứ tư - 12/06/2024 16:49
Trong 2 ngày 11 và 12/6/2024, Ủy ban MTTQVN thị xã Ba Đồn tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2024-2029. Tham dự đại hội ở tỉnh có đồng chí Phạm Thị Hân, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; thị xã có đồng chí Trương An Ninh, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn; đồng chí Phạm Duy Quang, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy; HĐND; lãnh đạo UBND thị xã; các đồng chí Nguyên lãnh đạo thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch qua các thời kỳ và đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn và 180 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã.
   
Đoàn Chủ tịch Đại hội
Toàn cảnh Đại hội.
     Nhiệm kỳ qua, hoạt động của Mặt trận các cấp trên địa bàn thị xã Ba Đồn từng bước đổi mới, với phương châm hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm trung tâm, bám sát địa bàn khu dân cư. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động được triển khai thực hiện hiệu quả và ngày càng đi vào thực chất. Vị trí, vai trò của MTTQ trong đời sống xã hội được nâng cao. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từng bước đi vào chiều sâu. Qua đó, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh trên địa bàn thị xã. Nhiệm kỳ 2019-2024, có 13 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Mặt trận các cấp trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã vận động nhân dân tham gia đóng góp hơn 33.000 ngày công, hiến gần 69.000m2 đất; ủng hộ gần 22 tỷ đồng và các vật chất khác trị giá hơn 2,5 tỷ đồng; thực hiện 450 công trình, phần việc.
Đại biểu tham dự đại hội.
Đại biểu tham dự Đại hội.
     Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã triển khai tích cực, trong nhiệm kỳ đã vận động được trên 49 tỷ đồng, góp phần xây dựng mới 106 nhà đại đoàn kết; thăm hỏi, tặng quà nhân dịp ngày lễ, Tết; khám, chữa bệnh cho hàng nghìn lượt hộ nghèo.
Đồng chí Phạm Thị Hân tặng hoa chúc mừng đại hội
Đồng chí Phạm Thị Hân, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội
    Các hoạt động cứu trợ, nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ Nhân dân trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch Covid-19 và các hoạt động an sinh xã hội đã được các cấp Mặt trận và các tổ chức thành viên triển khai có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, Mặt trận các cấp đã tiếp nhận tiền và hàng cứu trợ với trị giá trên 30 tỷ đồng; hỗ trợ bò giống cho 190 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ chương trình, đề án đã giúp đỡ một phần cho nhiều hộ gia đình thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thị xã xuống còn 1,49% năm 2023.
     Lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân… được Mặt trận các cấp triển khai hiệu quả. Thị xã Ba Đồn hiện có 93/95 khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, 64/82 cơ quan, đơn vị văn hoá, và 24.606/28.446 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” chiếm tỷ lệ 96,5%.
Đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trương An Ninh tặng bức trướng chúc mừng đại hội
Đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trương An Ninh tặng bức trướng chúc mừng Đại hội.
    Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả. Từ năm 2019 đến nay, Mặt trận các cấp đã chủ trì giám sát 203 cuộc giám sát chuyên đề; tổ chức thành công 768 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp với 14.119 ý kiến.
     Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Phát triển”, nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Ba Đồn đề ra 2 khâu đột phá, gồm: Huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; tập trung xây dựng khu dân cư “tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” gắn với xây dựng mô hình “khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, “khu dân cư đô thị văn minh kiểu mẫu”
Đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trương An Ninh phát biểu tại đại hội
Đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trương An Ninh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trương An Ninh ghi nhận, đánh giá cao kết quả Mặt trận các cấp thị xã Ba Đồn đạt được thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh thời gian tới, Mặt trận các cấp cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và toàn xã hội về tầm quan trọng của sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân; đổi mới công tác vận động, tập hợp; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc; triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua nhằm phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, đổi mới sáng tạo của các giai tầng trong xã hội; phát huy quyền làm chủ, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân phát biểu chỉ đạo tại đại hội
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
     Chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên thị xã tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới cách làm, phát huy tốt vai trò nồng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy mạnh mẽ hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của địa phương; phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Các cấp Mặt trận, các tổ chức thành viên tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng rõ mục tiêu, nhiệm vụ, sát với cơ sở và cộng đồng dân cư; quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là cán bộ cơ sở.
Ủy ban MTTQVN TX Ba Đồn nhiệm kỳ 2024 2029 ra mắt tại đại hội
Ủy ban MTTQVN Thị xã Ba Đồn nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt tại Đại hội

      Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu MTTQVN thị xã Ba Đồn đã hiệp thương dân chủ, cử 65 vị tham gia Ủy ban MTTQVN thị xã khóa XXV, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Mai Tất Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 20 đại biểu tham dự Đại hội MTTQVN tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029.
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQVN cho các tập thể
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQVN cho các tập thể
   
Bí thư Thị ủy Ba Đồn tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân
Bí thư Thị ủy Ba Đồn tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân
   Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng bằng khen cho 2 tập thể Ủy ban MTTQVN thị xã Ba Đồn và Ủy ban MTTQVN xã Quảng Hòa. Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2023.
     Cũng tại đại hội, Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng Ủy ban MTTQVN thị xã Ba Đồn 25 nhà Đại đoàn kết, trị giá 1,5 tỷ đồng.
, Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng Ủy ban MTTQVN thị xã Ba Đồn 25 nhà Đại đoàn kết, trị giá 1,5 tỷ đồng
Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng Ủy ban MTTQVN thị xã Ba Đồn 25 nhà Đại đoàn kết, trị giá 1,5 tỷ đồng

Tác giả bài viết: Lệ Hằng - Hải Long

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập46
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay467
  • Tháng hiện tại642,440
  • Tổng lượt truy cập36,762,971
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây