HĐND thị xã Ba Đồn tổ chức thành công kỳ họp thứ 7, HĐND khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thứ năm - 22/12/2022 14:44
Ngày 21-22/12/2022, Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Trương An Ninh-UVTV Tỉnh ủy-Bí thư thị ủy Ba Đồn; đồng chí Đoàn Minh Thọ-Phó Bí thư Thị ủy-Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí Ủy viên BTV Thị ủy, Lãnh đạo UBND thị xã; Lãnh đạo các phòng ban của thị xã và các đại biểu HĐND thị xã khóa XX. Đồng chí Phạm Duy Quang –Phó Bí thư Thường trực Thị ủy –Chủ tịch HĐND thị xã và đồng chí Mai Tất Thắng-UVTV-Phó Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì kỳ họp.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 7, HĐND khoá XX, nhiệm kỳ 2021, 2026
Toàn cảnh kỳ họp thứ 7, HĐND khoá XX, nhiệm kỳ 2021, 2026
     Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn đã xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh - tế xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022; thảo luận, đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Theo báo cáo phát triển kinh tế xã hội của UBND thị xã trình tại kỳ họp, năm 2022, tình hình kinh tế xã hội của thị xã phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; Trong 16 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân thị xã đề ra, có 15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; các công trình động lực, trọng điểm của thị xã được quan tâm chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ; Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư tăng 2,95%; Giá trị công nghiệp, ngành nghề nông thôn tăng 14,76%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và Dịch vụ tiêu dùng tăng 15,65%; Thu ngân sách trên địa bàn thị xã năm 2022 thực hiện hơn 463 tỷ đồng, đạt 128,51% KH dự toán tỉnh giao và đạt 125,04% dự toán HĐND thị xã giao; Thu nhập bình quân đầu người đạt 50,8 triệu đồng/người/năm, đạt 102,63%KH;  Duy trì 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó xã Quảng Hải đạt NTM nâng cao; Giải quyết việc làm cho hơn 3.000 lao động; Quốc phòng được củng cố; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.
Đồng chí Trương An Ninh, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn phát biểu tại hội nghị (1)
Đồng chí Trương An Ninh, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn phát biểu tại kỳ họp.
      Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Trương An Ninh-UVTV Tỉnh ủy-Bí thư thị ủy Ba Đồn biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà HĐND, UBND và các cấp, các ngành và nhân dân thị xã đã đạt được trong năm 2022. Để thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã đã đề ra trong năm 2023, đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND thị xã khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 cụ thể là đẩy mạnh thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với thực hiện các Nghị quyết của Thị ủy về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng Đảng năm 2023; tập trung chỉ đạo cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp hiệu quả, rõ nét gắn với xây dựng NTM; khuyến khích phát triển các mô hình nông nghiệp  công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất theo chuỗi giá trị; tăng cường thu hút đầu tư nhằm xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm  hiện đang triển khai trên địa bàn; giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc-Nam, đường ven biển…; đôn đốc các dự án đã có chủ trương đầu tư như: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình cơ sở 2, nhà thi đấu đa năng, Quảng trường Biển…; tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý đô thị; chỉ đạo xây dựng đề án phát triển thị xã Ba Đồn đạt tiêu chí đô thị loại III; thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục-y tế; giải quyết việc làm và giảm nghèo; chăm lo đời sống vật chất, tinh  thần cho nhân dân; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và kỷ luật lao động, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ động phòng chống thiên tai; kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh…
       Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thị xã đã xem xét các báo cáo công tác theo quy định của HĐND, UBND, UBMTTQ và các ngành: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã gồm: Báo cáo của Thường trực HĐND thị xã về kết quả hoạt động năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; tình hình tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân và những kiến nghị, đề xuất; kết quả hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023; kết quả hoạt động của Toà án nhân dân thị xã năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo giám sát chuyên đề của Ban KT-XH, HĐND thị xã về việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã về chủ trương đầu tư công một số dự án giai đoạn 2018 – 2022 và xem xét các tờ trình quan trọng khác.
Đại biểu tham dự kỳ họp HĐND lần thứ 7, khóa XX, NHIỆM KÌ 2021 2026
Đại biểu tham dự kỳ họp HĐND lần thứ 7, khóa XX, NHIỆM KÌ 2021- 2026
     Kỳ họp đã dành thời gian cho các đại biểu HĐND thị xã thảo luận tại Hội trường tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã về thực hiện nhiệm vụ năm 2022; nhiệm vụ và những giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã. Cụ thể, có 09 ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND thị xã liên quan đến một số vấn đề về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp tư nhân; phát triển kết cấu hạ tầng các xã vùng Nam; vấn đề cảnh quan đô thị, lấn chiếm lòng lề đường; giữ vững các tiêu chí xây dựng NTM và thực trạng xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu; giải pháp nâng cao kinh tế HTX trên địa bàn thị xã; nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến tại thị xã Ba Đồn; giải pháp thúc đẩy tạo việc làm, khởi nghiệp cho thanh niên thị xã...
Đại biểu phát biểu ý kiến tại kỳ họp
Đại biểu phát biểu ý kiến tại kỳ họp.
     Tại kỳ họp này, có 7 ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND thị xã chất vấn các cơ quan hữu quan liên quan đến đời sống dân sinh như: việc nâng bậc lương, thăng hạng cho giáo viên còn bất cập; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp ở một số địa phương còn chậm, cần có giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiến độ triển khai dự án tại khu đất Rạp Trời; việc khai thác cát trái phép và sử dụng kích điện để khai thác thủy hải sản vẫn diễn ra tại một số địa phương mà chưa có giải pháp ngăn chặn triệt để; nhiều trạm y tế xã, phường thiếu cơ sở vật chất gây khó khăn trong công tác khám chữa bệnh ban đầu...
     Sau khi nghe chất vấn của các đại biểu HĐND thị xã, lãnh đạo các phòng, ban liên quan đã trực tiếp trả lời tại kỳ họp một cách cụ thể. Đồng chí Phạm Duy Quang-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy- Chủ tịch HĐND thị xã đã kết luận, làm rõ các vấn đề mà đại biểu chất vấn tại kỳ họp.
Đồng chí Đoàn Minh Thọ, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đã phát biểu tại kỳ họp
Đồng chí Đoàn Minh Thọ, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đã phát biểu tại kỳ họp.
    Sau khi nghe đại biểu HĐND thị xã thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn của các cơ quan hữu quan. Đồng chí Đoàn Minh Thọ -Phó Bí thư Thị ủy-Chủ tịch UBND thị xã đã phát biểu nhấn mạnh những kết quả nổi bật trên lĩnh vực kinh tế-xã hội; an ninh –quốc phòng của thị xã trong năm 2022; đồng chí Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2023 như: Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá giai đoạn 2021-2025; phát triển thương mại dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội theo hướng đồng bộ, gắn với quản lý, chỉnh trang đô thị; phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM;  thực hiện quyết liệt tái cơ cấu kinh tế, nhất là ngành nông nghiệp và dịch vụ theo hướng chất lượng, hiệu quả và tăng sức cạnh tranh; triển khai đồng bộ các biện pháp phục hồi phát triển sản xuất công nghiệp, ngành nghề nông thôn; thực hiện hiệu quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tiếp tục chỉ đạo, xử lý , tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các “điểm nghẽn” trong đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại; tăng cường công tác thu ngân sách; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế; quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục đào tạo; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương...
Đại biểu dự hội nghị
Đại biểu dự kỳ họp.
     Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 09 nghị quyết theo đề nghị của Thường trực HĐND và UBND thị xã về: Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 “đợt 3” (nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý); kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thị xã (nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý); Phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình nhóm C; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thị xã năm 2023; phân bổ dự toán thu, chi ngân sách thị xã năm 2023; phê chuẩn điều chỉnh Tổng quyết toán Ngân sách địa phương thị xã năm 2021; điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
Đồng chí Phạm Duy Quang,Phó Bí Thư Thường trực Thị ủy,Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu kết luận
Đồng chí Phạm Duy Quang- Phó Bí Thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu bế mạc kỳ họp.
        Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Duy Quang-Phó Bí Thư Thường trực Thị ủy-Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh: Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đạt hiệu quả, kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã khóa XX đã hoàn thành tốt đẹp nội dung, chương trình đề ra. Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị UBND thị xã, các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương rà soát, phân tích, đánh giá, làm rõ những thuận lợi, khó khăn từng ngành, từng lĩnh vực, từng doanh nghiệp trên cơ sở bám sát Nghị quyết của BCH Đảng bộ, lãnh đạo của BTV Thị ủy, Nghị quyết HĐND để chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo các giải pháp nhằm phát huy tối đa yếu tố thuận lợi, khắc phục khó khăn, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023; tăng cường các biện pháp thất thu, chống thất thu ngân sách, đảm bảo cho nguồn lực phát triển; ưu tiên nguồn lực Nhà nước cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng y tế, giáo dục ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2023 theo kế hoạch; tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch giải phóng mặt bằng năm 2023, tập trung cho dự án đường cao tốc Bắc-Nam đoạn qua địa bàn thị xã; nhà thi đấu Đa Năng; Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, cơ sở 2…tiếp tục triển khai công tác quy hoạch chi tiết các khu dân cư trên địa bàn; lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đạt năng suất, giá trị, hiệu quả cao nhất; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
      Đồng chí Chủ tịch HĐND thị xã cũng đề nghị tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; tập trung giải quyết công việc theo hướng trọng tâm, trọng điểm; thường trực HĐND thị xã tiếp tục phối hợp với UBND, UBMTTQVN thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ...

Tác giả bài viết: Lệ Hằng - Hải Long

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập47
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay8,309
  • Tháng hiện tại620,779
  • Tổng lượt truy cập34,151,498
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây