Thị xã Ba Đồn: Triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2024

Thứ tư - 17/01/2024 13:43
Sáng ngày 17/1, Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Trương An Ninh-UVTV Tỉnh ủy-Bí thư Thị ủy Ba Đồn; đồng chí Phạm Duy Quang-PBT Thường trực Thị ủy- Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Đoàn Minh Thọ-PBT Thị ủy- Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Năm 2023, với sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, các cấp, các ngành, Mặt trận, đoàn thể và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn thị xã Ba Đồn đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, tình hình Đảng bộ ổn định.
Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế thị xã tiếp tục có bước phát triển ổn định và duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, có  15/16 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch; giá trị sản xuất nông - lâm - ngư tăng 4,73%; giá trị công nghiệp, ngành nghề nông thôn tăng 11,97%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 13,21%; tổng sản lượng lương thực đạt 104,17% kế hoạch. Tổng thu ngân sách thực hiện được 349 tỷ đồng, đạt 90,19% so với kế hoạch tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người đạt 54,6 triệu đồng/người/năm, đạt 107,48%KH; duy trì 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó hoàn thiện hồ sơ 02 xã đạt NTM nâng cao (xã Quảng Hải và Quảng Tân), đạt 100%KH...Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm tiếp tục được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,99% xuống còn 1,49%; tỷ lệ hộ cận nghèo từ 4,39% xuống còn 3,43%. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền có sự chuyển biến; tổ chức bộ máy trong các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục được sắp xếp ngày càng tinh gọn.
Cấp ủy các cấp đã bám sát định hướng chính trị để làm tốt công tác tuyên truyền các hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động nắm bắt tình hình, dư luận xã hội và những vấn đề nổi lên; tăng cường công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Tổ chức triển khai kịp thời, chặt chẽ các quy định, hướng dẫn việc rà soát, bổ sung quy hoạch, quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý hai cấp giai đoạn 2020-2025 và 2025-2030.
Chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát ngày một nâng cao. Việc thực hiện kiểm tra, giám sát bảo đảm đúng quy trình, chất lượng, đánh giá sát đúng tình hình, biểu dương kịp thời những đơn vị làm tốt, đồng thời uốn nắn những tổ chức đảng, đảng viên có tồn tại, khuyết điểm. Đảng bộ thị xã có 34 cơ sở đảng trực thuộc với hơn 6.000 đảng viên, năm 2023 thị xã có 07 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 20,6%; 26 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 76,37%; 747 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 14%; 4.123 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 77,2%.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, bổ sung những kết quả đạt được tại cơ quan, đơn vị mình, đồng thời nêu lên một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, công tác phát triển đảng viên mới tại một số địa phương, đơn vị.
Đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trương An Ninh phát biểu kết luận hội nghị
Đồng chí Trương An Ninh, UVBTV Tỉnh uỷ -  Bí thư Thị ủy Ba Đồn phát biểu kết luận hội nghị
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024. Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết Trung ương, của tỉnh; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc của cấp ủy các cấp, tập trung hướng về cơ sở, kịp thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; củng cố, tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới; thực hiện tốt các quy định về quản lý đảng viên; định kỳ kiểm tra, rà soát, cập nhật, bổ sung hồ sơ, lý lịch đảng viên theo đúng quy định. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Làm tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp (công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc; nhất là các vụ án thuộc diện Thường trực theo dõi, chỉ đạo.
Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Bí thư Thị ủy nhấn mạnh cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 03 chương trình hành động của Thị ủy về phát triển kinh tế. Tăng cường phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, chú trọng đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả theo chuỗi giá trị. Chỉ đạo quyết liệt chống khai thác IUU. Đẩy mạnh thực hiện xây dựng Nông thôn mới bền vững, đi vào chiều sâu; tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị hóa. Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm. Các cấp, các ngành tăng cường phối hợp để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, thu tiền sử dụng đất; chống thất thu, giảm nợ đọng thuế. Chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả…
Dịp này, BTV Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 01 tổ chức Đảng và 10 Đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền, giai đoạn 2018-2022; BTV Thị ủy tặng Giấy khen cho các đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, giai đoạn 2019-2023; tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 2023.
BTV Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền, giai đoạn 2018 2022
BTV Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền, giai đoạn 2018 - 2023
Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị
Nhiều tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 được khen thưởng tại hội nghị
Khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023
Khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 2023
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 2023

Tác giả bài viết: Hồng Sâm- Hải Long

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập93
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Khách viếng thăm75
  • Hôm nay698
  • Tháng hiện tại554,162
  • Tổng lượt truy cập34,084,881
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây