Thị xã Ba Đồn: Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thứ ba - 01/11/2022 10:23
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, là cầu nối giữa hoạt động xây dựng và thực thi pháp luật để đưa pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa quan trọng đó, những năm qua, Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã Ba Đồn luôn quan tâm, tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL…
Công an thị xã Ba Đồn tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng chống ma tuý học đường cho các em học sinh.
Công an thị xã Ba Đồn tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng chống ma tuý học đường cho các em học sinh.
     Thị xã Ba Đồn luôn chú trọng kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã nhằm phát huy vai trò phối hợp chỉ đạo giữa các cơ quan, ban, ngành, tổ chức và địa phương, đoàn thể về công tác PBGDPL. Đặc biệt, Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã luôn quan tâm thực hiện quán triệt, phổ biến đầy đủ các văn bản, chương trình, đề án của Trung ương, tỉnh, huyện về PBGDPL cho cán bộ cốt cán và nhân dân.
Trong 10 năm qua (2012- 2022), các ban, ngành, đơn vị, địa phương đã tổ chức triển khai Luật qua hơn 700 hội nghị tuyên truyền với gần 10.000 lượt người tham dự; tiến hành cấp phát hơn 50.000 tài liệu, văn bản luật, 350 bộ khẩu hiệu, pano, áp phích có nội dung tuyên truyền pháp luật. Ngoài ra, Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã còn cung cấp cho nhiều địa phương trên địa bàn tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; chuyển phát kịp thời hàng trăm loại tài liệu pháp luật do cơ quan cấp trên hỗ trợ đến các đối tượng cần phổ biến.
Ông Nguyễn Tiến Dũng- TDP Thủy Sơn, phường Quảng Long chia sẻ: Qua các đợt tuyên truyền thì tôi nhận thấy tình hình ANTT trên địa bàn đã đi vào nề nếp và ổn định, ý thức chấp hành pháp luật của bà con đã được nâng cao hơn.
Còn Trung tá Nguyễn Công Hoàng- Trưởng Công an phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn cho biết: Thời gian qua, chúng tôi đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là thứ nhất là nắm tình hình địa bàn, thứ hai là phổ biến pháp luật đến người dân để làm sao giảm thiểu được những tác hại, vụ việc liên quan đến tệ nạn xã hội; nâng cao được ý thức chấp hành pháp luật của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh tích cực tuyên truyền về phòng chống khai thác IUU cho ngư dân
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh tích cực tuyên truyền về phòng chống khai thác IUU cho ngư dân.
     Bên cạnh đó, việc tuyên truyền PBGDPL còn được Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã chú trọng triển khai, lồng ghép thông qua những mô hình, như: “Tổ xung kích tự quản về an ninh trật tự”, “Cụm giáp ranh phòng, chống tội phạm”, “Giáo dục con em không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, “Khu dân cư phòng, chống ma túy”, “Khu dân cư thực hiện quy chế dân chủ”, “Dân vận khéo”, câu lạc bộ “Em yêu đường sắt quê em”, “An toàn giao thông”, “Tìm hiểu pháp luật”… Các mô hình và câu lạc bộ nói trên đã và đang phát huy vai trò tích cực trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa pháp luật vào thực tiễn cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
Thông qua công tác hòa giải cơ sở, các tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ cộng đồng dân cư được giải quyết kịp thời, hiệu quả
Thông qua công tác hòa giải cơ sở, các tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng dân cư được giải quyết kịp thời, hiệu quả.
      Chia sẻ với phóng viên, Bà Lương Thị Bích Thủy- Trưởng phòng Tư pháp TX. Ba Đồn cho biết: "Thời gian qua, các hoạt động tuyên truyền PBGDPL luôn được các cấp, các ngành trên địa bàn thị xã quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, kịp thời phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, các văn bản liên quan thiết thực đến nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và đời sống của cán bộ, nhân dân. Hình thức tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn thị xã ngày càng có sự đổi mới, đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, hướng về cơ sở, địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật và quan tâm hơn tới các đối tượng đặc thù".
    Nội dung tuyên truyền PBGDPL được Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã triển khai phù hợp và đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành, pháp luật trong các lĩnh vực có tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, công dân.
Những năm gần đây, công tác tuyên truyền PBGDPL thông qua các phương tiện thông tin đại chúng là một trong những thế mạnh được các cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn thị xã quan tâm, khai thác sử dụng có hiệu quả. Các đài truyền thanh ở cơ sở cũng được cung cấp tài liệu pháp luật cơ bản, cần thiết để phục vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL.
Anh Nguyễn Xuân Hoàng- Cán bộ Đài truyền thanh cơ sở xã Quảng Trung cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn xã đều có hệ thống loa truyền thanh. Bên cạnh việc cập nhật các thông tin về kinh tế, xã hội, văn hóa, đời sống thì những thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của chính quyền địa phương liên quan đến đất đai, chính sách cho người có công với cách mạng, thực tiễn thi hành, chấp hành pháp luật ở địa phương và các văn bản, chính sách mới được ban hành thường xuyên được cập nhật và chuyển tải kịp thời đến bà con các thôn trong xã thông qua hệ thống loa truyền thanh.
Hầu hết bà con đều rất phấn khởi, hào hứng theo dõi những thông tin liên quan đến pháp luật, trong đó, rất quan tâm đến các vụ việc nổi cộm, những văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân như Luật đất đai, Luật hôn nhân & gia đình, Bộ luật dân sự, Bộ hình sự...”
Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã Ba Đồn luôn quan tâm, tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn
Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã Ba Đồn luôn quan tâm, tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng,
hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn
    Đến nay, trên địa bàn thị xã có 131 tổ hòa giải cơ sở với 937 hòa giải viên. Các tổ hoà giải được cơ cấu đầy đủ các thành phần tham gia, như: bí thư chi bộ, trưởng thôn, người cao tuổi, nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh và những người có uy tín. Mỗi tổ hòa giải đều có từ 6 đến 10 tổ viên, đa số có trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên (trong đó có 46 hòa giải viên có trình độ chuyên môn về luật). Thông qua công tác hòa giải cơ sở, các tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ cộng đồng dân cư cơ bản được giải quyết kịp thời, hiệu quả, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân...
Ông Phạm Tân- Trưởng thôn Tân Đông, Trưởng Ban hòa giải cơ sở xã Quảng Hải chia sẻ: “Trong thời gian qua, các thành viên hòa giải viên ở cơ sở đã vận dụng những quy định của pháp luật để giải thích, phân tích, hướng dẫn các bên, giúp người dân hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình. Bên cạnh đó, khi tiến hành hòa giải, ngoài dựa trên các quy định của pháp luật, chúng tôi còn dựa vào các chuẩn mực đạo đức, văn hóa ứng xử, phong tục, tập quán tốt đẹp để tác động tới tâm tư, tình cảm của các bên, làm cho các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy. Từ đó, công tác hòa giải ở cơ sở đã góp phần tích cực giữ gìn, duy trì đoàn kết trong nội bộ nhân dân; củng cố, phát huy tình cảm và đạo lý truyền thống tốt đẹp trong gia đình và cộng đồng.”
Anh Cao Khánh Dương- Thôn Vân Nam, xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn cho biết: “Thời gian qua, thông qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi tuyên truyền tôi cũng như bà con nhân dân trong thôn đã kịp thời nắm bắt được các chủ trương, đường lối, chính sách mới của Đảng và Nhà nước và từ đó thì ý thức chấp hành pháp luật được nâng lên, tránh xa các tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT ở địa phương”.
    Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh phát triển kinh tế – xã hội nào thì công tác PBGDPL cũng đóng vai trò quan trọng vì đó là khâu đầu tiên đưa pháp luật đi vào cuộc sống. Nghị quyết của Đảng đã xác định “PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng…cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thật tốt công tác này để góp phần tạo chuyển biến căn bản về ý thức tôn trọng pháp luật và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân”. Nói một cách khái quát thì công tác PBGDPL chính là tạo cơ sở, điều kiện cho phát triển kinh tế – xã hội. Công tác PBGDPL có vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của toàn xã hội về thực thi, tuân thủ pháp luật. Chính vì vậy, trong thời gian tới, thị xã Ba Đồn sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch về PBGDPL, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn thị xã.
Ông Nguyễn Văn Tình- ThUV, PCT UBND thị xã Ba Đồn cho biết: Để xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương thì tinh thần thượng tôn pháp luật không chỉ cần được tôn vinh, mà còn phải được quán triệt, đề cao và trở thành nếp sống văn hóa thường xuyên của mỗi người dân, mỗi cộng đồng xã hội. Do đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền để kịp thời đưa các quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định mới đến từng người dân, từng hộ gia đình. Trong thời gian tới, đòi hỏi các cấp, các ban ngành phải đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật và nâng cao trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân.
Với nhiều biện pháp thiết thực, cùng với sự quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL ở thị xã Ba Đồn đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giải quyết kịp thời những vướng mắc, các tranh chấp, mâu thuẫn trong Nhân dân; tăng cường đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật; duy trì, củng cố sự đoàn kết trong Nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tác giả bài viết: Hải Long - Lan Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập55
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm54
  • Hôm nay6,509
  • Tháng hiện tại383,714
  • Tổng lượt truy cập22,271,971
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây