HTX trồng nấm tại xã Quảng Hòa

Thị xã Ba Đồn: Phát triển hoạt động của các hợp tác xã

 22:13 11/07/2024

Việc xây dựng và phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác (HTX) xã đang được thị xã Ba Đồn quan tâm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện trong đầu tư vay vốn, mở rộng cơ sở vật chất, tạo ra các sản phẩm đặc trưng có giá trị, mang lại việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân.
Lớp đào tạo nghề trồng nấm.

Thị xã Ba Đồn: Đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tiễn

 23:51 07/07/2024

Năm 2024, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được Thị uỷ, UBND thị xã, các cấp ủy, chính quyền thị xã Ba Đồn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho nhân dân trên địa bàn.
Thị xã Ba Đồn: Giảm nghèo hiệu quả từ mô hình hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản

Thị xã Ba Đồn: Giảm nghèo hiệu quả từ mô hình hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản

 22:48 07/07/2024

Những năm qua, việc triển khai dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo chăn nuôi bò sinh sản, nhiều hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã có sinh kế lâu dài, từ đó góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.
HTX sản xuất đũa gỗ Quảng Thủy tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Thị xã Ba Đồn: Chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã.

 20:38 17/06/2024

Trên địa bàn thị xã Ba Đồn hiện có 14 Hợp tác xã (HTX), thời gian qua, các HTX trên địa bàn thị xã đã tổ chức kiện toàn, chuyển đổi phương thức hoạt động và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều HTX đã đóng góp, khẳng định vai trò quan trọng trong sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập cho các thành viên.
Thị xã Ba Đồn: Nhiều hộ dân gặp khó do cá lồng rớt giá.

Thị xã Ba Đồn: Nhiều hộ dân gặp khó do cá lồng rớt giá.

 06:06 30/05/2024

Nuôi cá lồng trên sông là một trong những hướng đi ổn định của nhiều hộ nông dân thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều hộ dân nuôi cá lồng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do giá các loại vật tư phục vụ sản xuất đều tăng nhưng thị trường tiêu thụ sản phẩm ngày càng ít gây ảnh hưởng lớn đến thu nhập của các hộ dân.
Một mô hình vườn mẫu ở xã Quảng Tiên

Thị xã Ba Đồn: Sôi nổi phong trào xây dựng vườn mẫu

 04:01 08/05/2024

Trong những năm qua, việc xây dựng mô hình vườn mẫu trên địa bàn thị xã Ba Đồn bước đầu cho thấy tính hiệu quả, tạo diện mạo mới cả về kinh tế, cảnh quan, môi trường. Mô hình này trở thành điểm sáng, góp phần thay đổi tập quán, thói quen sản xuất của người dân; giảm diện tích canh tác nông nghiệp có thu nhập thấp, đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, những cây trồng có lợi thế, phù hợp với định hướng phát triển của địa phương và nhu cầu của thị trường vào sản xuất.
Nông dân Quảng Minh chăm sóc cây tỏi với mong muốn vụ mùa bội thu

Hiệu quả từ trồng tỏi trên vùng cồn bãi Quảng Minh

 18:55 28/02/2024

Để giúp người dân phát triển kinh tế, tăng thu nhập, trong những năm qua, thị xã Ba Đồn đã phát triển trồng tỏi tía trên diện tích đất lúa kém hiệu quả. Việc triển khai trồng tỏi không những mang lại thu nhập ổn định cho người dân mà còn khắc phục được tình trạng đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả bị bỏ hoang, tạo công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương.
Nhiều chính sách ưu đãi được áp dụng để nhiều chủ cơ sở phát triển các ngành nghề phù hợp

Thị xã Ba Đồn: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

 22:47 20/11/2023

Những năm qua, thị xã Ba Đồn đã phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế về giao thông, đất đai, nguồn nhân lực để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN). Theo đó, hàng năm, giá trị sản xuất CN trên địa bàn đạt tốc độ tăng trưởng khá, các ngành nghề TTCN được duy trì, phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn.
Nhiều hội viên phụ nữ có thêm thu nhập từ nghề đan bèo lục bình

Giảm nghèo nhờ đan bèo lục bình

 03:49 15/11/2023

Từ khi hàng thủ công mỹ nghệ làm bằng cây bèo lục bình phát triển, nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã có thêm công ăn việc làm và nguồn thu nhập ổn định.
Nghề truyền thống giúp nhiều người dân có thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững

Thị xã Ba Đồn: Mở hướng thoát nghèo từ nghề truyền thống

 04:57 31/10/2023

Những năm gần đây, để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững cho người dân địa phương, thị xã Ba Đồn đã tận dụng tối đa các tiềm năng sẵn có để xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Trong đó, phát triển các làng nghề, làng nghề truyền thống đã giải quyết việc làm, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhiều hộ gia đình.
Các mô hình kinh tế tập thể mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân địa phương

Phát huy vai trò của mô hình kinh tế tập thể trong xây dựng NTM

 19:23 30/10/2023

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, các mô hình kinh tế tập thể đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc cơ cấu lại sản xuất, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, tiến tới hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM và NTM nâng cao tại các địa phương trên địa bàn thị xã Ba Đồn.
Thị xã Ba Đồn thực hiện các giải pháp nhằm hướng đến chăn nuôi bền vững

Thị xã Ba Đồn: Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững

 02:46 30/10/2023

Để phát triển chăn nuôi bền vững, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần thực hiện cơ cấu ngành nghề nông nghiệp địa phương. Thời gian qua, thị xã Ba Đồn đã chỉ đạo các phòng ban chức năng, UBND các xã, phường tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo đàn gia súc, gia cầm phát triển cả về số lượng và chất lượng.
Thị xã mở nhiều lớp đào tạo nghề phù hợp

Thị xã Ba Đồn phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 51%

 21:03 13/10/2023

     Thị xã Ba Đồn phấn đấu đến cuối năm 2023, nâng tỷ lệ lao động (LĐ) qua đào tạo nghề lên 51%. Đây là một trong những giải pháp được các cấp chính quyền địa phương chú trọng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, tạo việc làm và hướng tới giảm nghèo bền vững.
Thị xã Ba Đồn: Thúc đẩy chăn nuôi phát triển an toàn, bền vững.

Thị xã Ba Đồn: Thúc đẩy chăn nuôi phát triển an toàn, bền vững.

 20:59 23/08/2023

Những năm gần đây, thị xã Ba Đồn tập trung phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo mô hình trang trại, gia trại, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ con giống, chuyển giao kỹ thuật, từng bước đưa chăn nuôi trở thành ngành chính trong sản xuất nông nghiệp, giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
Người dân TDP Thọ Đơn, phường Quảng Thọ vẫn duy trì nghề đan lát.

Thị xã Ba Đồn: Phường Quảng Thọ duy trì làng nghề đan lát Thọ Đơn.

 22:43 12/08/2023

Ở thị xã Ba Đồn có một làng nghề đan lát tryền thống đã duy trì được hơn 400 năm tuổi đó chính là làng nghề đan lát truyền thống Thọ Đơn-phường Quảng Thọ. Trải qua thời gian, làng nghề vẫn được duy trì, phát triển, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đồng thời đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của địa phương.
Tận dụng đất vườn, CCB Trần Đình Giắng trồng thêm nhiều loại cây ăn quả.

Gương sáng cựu chiến binh làm kinh tế giỏi.

 00:15 05/08/2023

Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, tăng thu nhập cho gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Cựu chiến binh Trần Đình Giắng, thôn Tân Thượng, xã Quảng Hải, là một trong những tấm gương điển hình.
Người dân xã Quảng Hòa được hướng dẫn trồng nấm để nâng cao thu nhập.

Thị xã Ba Đồn giải quyết việc làm gắn với đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

 05:29 16/07/2023

Xác định giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Chính vì vậy, trong những năm qua, công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã được các cấp, các ngành thị xã Ba Đồn quan tâm thực hiện, coi đây là một trong những giải pháp để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân.
HTX sản xuất đũa gỗ Quảng Thủy tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Thị xã Ba Đồn có 20 hợp tác xã hoạt động hiệu quả.

 05:26 16/07/2023

Phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX) là nhiệm vụ quan trọng được thị xã Ba Đồn quan tâm. Thời gian qua, các HTX trên địa bàn đã phát huy vai trò trong việc tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên và lao động tại địa phương.
Hiệu quả từ Tổ hợp tác đan, vá lưới Cồn Sẻ.

Hiệu quả từ Tổ hợp tác đan, vá lưới Cồn Sẻ.

 23:14 03/07/2023

Nhằm tập hợp những phụ nữ có tay nghề đan, vá lưới vào hoạt động có tổ chức, có thu nhập ổn định, năm 2017, Hội LHPN xã Quảng Lộc thành lập Tổ hợp tác (THT) đan, vá lưới Cồn Sẻ gồm 30 thành viên. Đến nay, THT hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, cải thiện kinh tế, giảm nghèo bền vững cho phụ nữ trên địa bàn thôn Cồn Sẻ.
Lớp dạy nghề trồng nấm tạo việc làm cho lao động địa phương.

Thị xã Ba Đồn: Đào tạo nghề phù hợp giúp người dân thoát nghèo.

 23:34 06/06/2023

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn là giải pháp quan trọng để nâng cao mức thu nhập, giúp người dân thoát nghèo. Chính vì vậy, nhiều năm qua, thị xã Ba Đồn luôn chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN WEBSITE BADONTV.VN - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP TRUNG TÂM VĂN HÓA-THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG THỊ XÃ BA ĐỒN

Địa chỉ Website: badontv.vn Tên gọi: BĐRT (BaDon Radio Television) Trang thông tin điện tử tổng hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông (Trung tâm VH-TT&TT) thị xã Ba Đồn. Tôn chỉ, mục đích: Website được xây dựng, hoạt động nhằm đăng tải, lưu trữ các văn bản bao gồm tin tức, sự kiện,...

Thống kê
  • Đang truy cập59
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm52
  • Hôm nay22,646
  • Tháng hiện tại582,990
  • Tổng lượt truy cập36,703,521
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây