Nhiều chính sách ưu đãi được áp dụng để nhiều chủ cơ sở phát triển các ngành nghề phù hợp

Thị xã Ba Đồn: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

 10:47 21/11/2023

Những năm qua, thị xã Ba Đồn đã phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế về giao thông, đất đai, nguồn nhân lực để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN). Theo đó, hàng năm, giá trị sản xuất CN trên địa bàn đạt tốc độ tăng trưởng khá, các ngành nghề TTCN được duy trì, phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn.
Nhiều hội viên phụ nữ có thêm thu nhập từ nghề đan bèo lục bình

Giảm nghèo nhờ đan bèo lục bình

 15:49 15/11/2023

Từ khi hàng thủ công mỹ nghệ làm bằng cây bèo lục bình phát triển, nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã có thêm công ăn việc làm và nguồn thu nhập ổn định.
Nghề truyền thống giúp nhiều người dân có thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững

Thị xã Ba Đồn: Mở hướng thoát nghèo từ nghề truyền thống

 15:57 31/10/2023

Những năm gần đây, để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững cho người dân địa phương, thị xã Ba Đồn đã tận dụng tối đa các tiềm năng sẵn có để xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Trong đó, phát triển các làng nghề, làng nghề truyền thống đã giải quyết việc làm, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhiều hộ gia đình.
Thị xã Ba Đồn thực hiện các giải pháp nhằm hướng đến chăn nuôi bền vững

Thị xã Ba Đồn: Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững

 13:46 30/10/2023

Để phát triển chăn nuôi bền vững, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần thực hiện cơ cấu ngành nghề nông nghiệp địa phương. Thời gian qua, thị xã Ba Đồn đã chỉ đạo các phòng ban chức năng, UBND các xã, phường tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo đàn gia súc, gia cầm phát triển cả về số lượng và chất lượng.
Thị xã mở nhiều lớp đào tạo nghề phù hợp

Thị xã Ba Đồn phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 51%

 08:03 14/10/2023

     Thị xã Ba Đồn phấn đấu đến cuối năm 2023, nâng tỷ lệ lao động (LĐ) qua đào tạo nghề lên 51%. Đây là một trong những giải pháp được các cấp chính quyền địa phương chú trọng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, tạo việc làm và hướng tới giảm nghèo bền vững.
Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng Nông thôn mới.

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng Nông thôn mới.

 06:41 14/09/2023

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân thị xã Ba Đồn đã triển khai nhiều nội dung, việc làm cụ thể, góp phần cùng toàn thị xã thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM, làm cho bức tranh nông thôn ngày càng khởi sắc.
Người dân TDP Thọ Đơn, phường Quảng Thọ vẫn duy trì nghề đan lát.

Thị xã Ba Đồn: Phường Quảng Thọ duy trì làng nghề đan lát Thọ Đơn.

 09:43 13/08/2023

Ở thị xã Ba Đồn có một làng nghề đan lát tryền thống đã duy trì được hơn 400 năm tuổi đó chính là làng nghề đan lát truyền thống Thọ Đơn-phường Quảng Thọ. Trải qua thời gian, làng nghề vẫn được duy trì, phát triển, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đồng thời đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của địa phương.
Thị xã tạo mọi điều kiện để các thành phần kinh tế ngày càng hoạt động có hiệu quả.

Thị xã Ba Đồn: Nâng cao phát triển doanh nghiệp và các thành phần kinh tế.

 11:23 05/08/2023

Thời gian qua, thị xã Ba Đồn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và chú trọng khuyến khích doanh nghiệp và các thành phần kinh tế phát triển nhằm tạo việc làm và nâng cao đời sống cho người dân.
Tận dụng đất vườn, CCB Trần Đình Giắng trồng thêm nhiều loại cây ăn quả.

Gương sáng cựu chiến binh làm kinh tế giỏi.

 11:15 05/08/2023

Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, tăng thu nhập cho gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Cựu chiến binh Trần Đình Giắng, thôn Tân Thượng, xã Quảng Hải, là một trong những tấm gương điển hình.
Người dân xã Quảng Hòa được hướng dẫn trồng nấm để nâng cao thu nhập.

Thị xã Ba Đồn giải quyết việc làm gắn với đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

 16:29 16/07/2023

Xác định giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Chính vì vậy, trong những năm qua, công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã được các cấp, các ngành thị xã Ba Đồn quan tâm thực hiện, coi đây là một trong những giải pháp để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân.
Hiệu quả từ Tổ hợp tác đan, vá lưới Cồn Sẻ.

Hiệu quả từ Tổ hợp tác đan, vá lưới Cồn Sẻ.

 10:14 04/07/2023

Nhằm tập hợp những phụ nữ có tay nghề đan, vá lưới vào hoạt động có tổ chức, có thu nhập ổn định, năm 2017, Hội LHPN xã Quảng Lộc thành lập Tổ hợp tác (THT) đan, vá lưới Cồn Sẻ gồm 30 thành viên. Đến nay, THT hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, cải thiện kinh tế, giảm nghèo bền vững cho phụ nữ trên địa bàn thôn Cồn Sẻ.
Lớp dạy nghề trồng nấm tạo việc làm cho lao động địa phương.

Thị xã Ba Đồn: Đào tạo nghề phù hợp giúp người dân thoát nghèo.

 10:34 07/06/2023

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn là giải pháp quan trọng để nâng cao mức thu nhập, giúp người dân thoát nghèo. Chính vì vậy, nhiều năm qua, thị xã Ba Đồn luôn chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.
Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hộ gia đình đã vươn lên phát triển kinh tế.

Thị xã Ba Đồn: Nguồn vốn tín dụng chính sách  góp phần giảm nghèo bền vững

 09:55 22/05/2023

Thời gian qua, nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai nhằm giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng thu nhập... góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững được thị xã Ba Đồn quan tâm, nỗ lực thực hiện. Trong đó, việc đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần giúp nhiều người nghèo tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Nhiều hội viên người cao tuổi tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh

Thị xã Ba Đồn: Phát huy vai trò người cao tuổi trong sản xuất, kinh doanh

 09:07 09/05/2023

Những năm qua, người cao tuổi trên địa bàn thị xã Ba Đồn không chỉ gương mẫu đi đầu thực hiện các phong trào thi đua mà còn tích cực tham gia phát triển kinh tế, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hộ gia đình đã vươn lên phát triển kinh tế.

Thị xã Ba Đồn: Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo bền vững

 05:40 18/04/2023

Thời gian qua, nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai nhằm giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng thu nhập... góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững được thị xã Ba Đồn quan tâm, nỗ lực thực hiện. Trong đó, việc đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần giúp nhiều người nghèo tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Các trung tâm thương mại, doanh nghiệp đa dạng hóa các sản phẩm gắn với nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu tăng 15,25%

 09:53 13/04/2023

Những năm qua, thị xã Ba Đồn đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống cho người dân. Trong đó, chú trọng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, phát triển lĩnh vực thương mại dịch vụ.
Nhiều lao động địa phương xã Quảng Tân có việc làm ổn định từ các cơ sở sản xuất.

Thị xã Ba Đồn phấn đấu giải quyết việc làm cho gần 2.000 lao động.

 10:55 29/03/2023

Duy trì công việc ổn định và giải quyết việc làm mới cho khoảng hơn 2.000 lao động nông thôn là mục tiêu được thị xã Ba Đồn đặt ra trong năm 2023. Do vậy, ngay từ đầu năm, thị xã đã quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề, phát triển ngành nghề nhằm giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn.
Làng nghề sản xuất mây xã Quảng Văn tạo công ăn việc làm ổn điịnh cho nhiều lao động tại địa phương.

Thị xã Ba Đồn: Nỗ lực giữ gìn các làng nghề truyền thống.

 13:46 25/02/2023

Để giữ gìn và phát triển các làng nghề truyền thống của địa phương, nhiều người làm nghề ở thị xã Ba Đồn đã kiên trì truyền nghề, giữ lửa nghề truyền thống, tìm thị trường tiêu thụ…, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.
Sản phẩm Mây tre đan

Nghề mây đan Quảng Văn giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

 08:56 10/12/2022

Xã Quảng Văn (thị xã Ba Đồn) là địa phương có nghề truyền thống sản xuất mây đan. Sản phẩm của nghề này đã có mặt ở thị trường trong và ngoài nước. Nghề này cũng đang được địa phương quan tâm phát triển và ngày càng khẳng định là hướng đi đúng đắn nhằm giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn, góp phần xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân.
Nhiều hộ gia đình thoát nghèo nhờ sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả

Thị xã Ba Đồn: Phát huy vai trò tín dụng chính sách trong phát triển kinh tế.

 13:49 24/10/2022

Qua 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thị xã Ba Đồn, việc thực hiện đã đạt nhiều kết quả thiết thực. Tín dụng chính sách trở thành “điểm tựa”, là “đòn bẩy” để các đối tượng thụ hưởng vươn lên, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu về giảm nghèo nhanh và bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của thị xã.
Thống kê
  • Đang truy cập151
  • Máy chủ tìm kiếm31
  • Khách viếng thăm120
  • Hôm nay40,243
  • Tháng hiện tại40,243
  • Tổng lượt truy cập30,101,824
SĐT nhận cung cấp thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây